Przemarzanie i skraplanie szyb w oknach dachowych

Kondensacja pary wodnej,   polega na przejściu znajdującej się  w powietrzu pary wodnej  ze stanu gazowego w ciekły (skroplenie)  lub stały (resublimacja).  Prowadzi do powstania mgieł,  rosy, szronu na  szybie w oknie dachowym.

Kondensacja pary  wodnej na  szybie  może wystąpić,  jeżeli szyba  ma  temperaturę niższą od temperatury  punktu rosy  powietrza znajdującego się przy  szybie. To czy taka  sytuacja będzie  miała  miejsce zależy głównie od:

 • czynników wewnątrz  pomieszczenia:
  • temperatury  wewnętrznej
  • wilgotności  powietrza czyli ciśnienia cząstkowego pary
  • ruchu powietrza  w pomieszczeniu
 • budowy  przegrody:
  • izolacyjność cieplna
 • czynników  na  zewnątrz
  • temperatury zewnętrznej
  • ruchu powietrza na zewnątrz (wiatru).

Przemarzanie i skraplanie w oknie dachowym możemy zniwelować po przez przesunięcie punktu rosy. Punkt rosy przesuniemy po przez:

- docieplenie okna

- wymianę pakietu szybowego

- wymianę butylu w szybie

- wymianę oblachowań na nowe

Lód na szybie w oknie dachowymSkraplanie w oknie dachowymKondensacja pary wodnej w oknie dachowymPrzeciekanie w oknach dachowych